Menu
RSS
Επικεφαλίδες:

Τα πιάσαμε τα λεφτά μας!!

moutza Η λεγόμενη απελευθέρωση του επαγγέλματος του δικηγόρου "θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα", κατά τα λεγόμενα του «δικού μας» Υπουργού Δικαιοσύνης, της άξιας και τελούσας σε «αγωνιστική επαγρύπνηση» ηγεσίας του Συλλόγου μας, καθώς και των Μέσων Μαζικής Επιρροής (Μ.Μ.Ε.)…

 Η κατά την Κυβέρνηση και την ηγεσία μας «ανταγωνιστικότητα» (ή κατ’ άλλους «ανταγωνιστικότερη παρουσία στην αρένα της παροχής νομικών υπηρεσιών» - για να διαβάσετε σχετικό άρθρο κάντε κλικ εδώ), θα ενισχυθεί εκτός των άλλων από τον ελεύθερο καθορισμό της αμοιβής μας με «έγκυρη γραπτή συμφωνία» με τον εντολέα μας …………..…
 
Καταρχάς, τι ακριβώς σημαίνει «έγκυρη» ;

Θα έχουμε υποχρέωση να προσκομίζουμε το συμφωνητικό σε κάποια δημόσια ..........

ή άλλη αρχή ; Αν ναι, σε ποια ; Μήπως στη Δ.Ο.Υ. της έδρας μας, στη Δ.Ο.Υ. του εντολέα μας ; Ή και στο Σύλλογο μας ; Ή κάπου αλλού ;

 Κατά δεύτερον, θα υποχρεούμαστε να εκδίδουμε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών επί του ποσού που αναγράφεται στην «έγκυρη γραπτή συμφωνία» ή επί του ποσού της «νόμιμης αμοιβής» (= Κ.Υ.Α. 2007, προς το παρόν…) ;
 

Κατά τρίτον, αν συμφωνήσουμε αμοιβή μικρότερη της νόμιμης, δηλ. 100,00 ευρώ ενώ η «νόμιμη» ανέρχεται στο ποσό των 300,00 ευρώ, επί ποίου ποσού θα καταβάλλουμε - εμείς πλέον - τις εισφορές μας στον Σύλλογο, επί ποίου ποσού θα φορολογούμαστε και επί ποίου ποσού θα καταβάλλουμε Φ.Π.Α. ;... αφού κατά την άποψη της σε «αγωνιστική επαγρύπνηση» τελούσας ηγεσίας μας οι αμοιβές που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. του 2007 θα αποτελούν «φορολογικά τεκμήρια»…!!!

 Εν ολίγοις, κατά τα φαινόμενα, αν κάνουμε «έγκυρη γραπτή συμφωνία» για την αμοιβή μας, επί ποσού μικρότερου από την όποια προβλεπόμενη «νόμιμη αμοιβή», πράγμα διόλου απίθανο, θα βάζουμε και από την τσέπη μας, προκειμένου να πληρώσουμε το Σύλλογο και την Εφορία, καθώς ήδη ψάχνουμε, με το κιάλι, να βρούμε πελάτη και όταν τον βρίσκουμε, δεν μπορεί, τώρα, να μας καλύψει ούτε τα έξοδα των υποθέσεων, πόσο μάλλον στο μέλλον….
 

Στην περίπτωση δε που κάνουμε «έγκυρη γραπτή συμφωνία» για την αμοιβή μας, επί ποσού μεγαλύτερου από την όποια «νόμιμη αμοιβή», θα καταβάλλουμε επ αυτών εισφορές, φόρους και Φ.Π.Α. ή θα φορολογούμαστε και θα καταβάλλουμε εισφορές επί της «νόμιμης αμοιβής» ;

 Κατά τέταρτον, αν δεν υπάρξει «έγκυρη γραπτή συμφωνία» για την αμοιβή μας, αφενός μεν ο Κώδικας Δικηγόρων δεν μας παρέχει πλέον τη δυνατότητα διεκδίκησης της αμοιβής μας από τον πελάτη, διότι ο δικηγόρος υποχρεούται –πλέον- και όχι ο διάδικος να καταβάλει τις εισφορές στο Σύλλογο επί των «νόμιμων αμοιβών», οι ελάχιστες δε αμοιβές που προβλέπονταν στον Κώδικα Δικηγόρων «πάνε περίπατο»…., αφετέρου δε, αν δεν προσκομίσουμε την «έγκυρη γραπτή συμφωνία» στο Δικαστήριο  ή το Δικαστήριο θα επιδικάσει δικαστικά έξοδα σύμφωνα με τις «νόμιμες αμοιβές» ή θα πρέπει υποχρεωτικά με τις προτάσεις να κάνουμε πίνακα εξόδων, επί ποσών αναφοράς κλπ., προκειμένου να επιδικάσει το Δικαστήριο δικαστική δαπάνη… Δεν μας φτάνει δηλαδή, που θα μελετάμε, που θα συντάσσουμε παντός είδους δικόγραφα, που θα «σπάμε» το κεφάλι μας για την κάθε υπόθεση, που θα ετοιμάζουμε το φάκελο με τα σχετικά, θα είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε και πίνακες εξόδων… Έλεος !!!!!!!!!…
 

Υπενθυμίζουμε ότι (εκτός του ότι η επιβολή Φ.Π.Α. μας έχει αναγκάσει να μειώσουμε τις αμοιβές μας και να κάνουμε -τρεις την ώρα- τους λογιστές ή να τους πληρώνουμε για να μας φτιάχνουν τη δήλωση) τώρα ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ Φ.Π.Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, αφού ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται και επί του φόρου εισοδήματός (15%), που προεισπράττει ο Σύλλογος, δηλ. φορολογούμαστε με άλλα λόγια με Φ.Π.Α. και για ποσά που προκαταβάλουμε στην Εφορία !!!!... Συγκεκριμένα ενώ ο φόρος εισοδήματος (15%) υπολογίζεται επί του ποσού της ελάχιστης προεισπραττόμενης αμοιβής μας, αφού αφαιρεθεί το 12% που παρακρατά ο Σύλλογος -αν η ελάχιστα προεισπραττόμενη αμοιβή είναι 100,00 ευρώ, ο Σύλλογος παρακρατά το 12% των 100,00 ευρώ (=12,00 ευρώ) και η προείσπραξη του 15% υπολογίζεται επί των 88,00 ευρώ (=100,00-12,00 = 88,00 χ 15% = 13,2 ευρώ)- Φ.Π.Α. επιβάλλεται επί των 100,00 ευρώ !!!!

 Δεν το συζητάμε για τα συμβόλαια, που πληρώνουμε Φ.Π.Α. και επί του 35%, που παρακρατά ο Σύλλογός μας ………… Και η «αγωνιστική επαγρύπνηση», καλά κρατεί !!!!!!!!!!!
 

Μέσα σ’ όλα αυτά, ο πολίτης που προσφεύγει στη δικαιοσύνη και απευθύνεται σε δικηγόρο, πρέπει να καταβάλει 150,00 ευρώ για παράβολα μήνυσης (χωρίς να υπολογίζουμε τα έξοδα για παράσταση, φωτοτυπίες, κλπ.), ενώ για την προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια για φορολογικές διαφορές θα βεβαιώνεται σε βάρος του το 50% επί του ποσού που του έχει καταλογιστεί ……… Και, προφανώς, έπεται συνέχεια …….. εν όψει λήψης νέων επαχθέστερων μέτρων, προς επίτευξη «στόχων», λόγω Τρόικας και λοιπών «πρόθυμων» αυτής …………….

 Όλα αυτά συνδυάστε τα με το νομοσχέδιο για τη φορολόγηση των δικηγόρων, στο οποίο φαίνεται ότι θα προβλέπεται τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος μας, τον τρόπο καταβολής αμοιβών άνω των 1.500,00 και 3.000,00 ευρώ, μέσω επαγγελματικού λογαριασμού, καθώς και με το ότι οι περισσότεροι πελάτες μας πλέον δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν ούτε καν τα έξοδα των δικαστηρίων και βγάλτε τα συμπεράσματά σας για το μέλλον μας….
 

Κατά τα λοιπά, η ηγεσία μας το «πάλεψε όσο μπορούσε» (γι’ αυτό, εκτός των άλλων, δεν υπήρχε ούτε ένας μάχιμος δικηγόρος στην Επιτροπή Βροντάκη) και είναι σε τόση «αγωνιστική επαγρύπνηση», όση είχε και το Μάρτιο του έτους 2010, όταν ο Πρόεδρος μας, σε εκδήλωση για την οδηγία Μπολκενστάιν, είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε, διότι η οδηγία δεν αφορά τους δικηγόρους, οι οποίοι θα εξαιρεθούν ……..…

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top