Menu
RSS
Επικεφαλίδες:

Απόφαση της Γ.Σ. του Δ.Σ. Ζακύνθου: Αγωνιστική ετοιμότητα και δημοψήφισμα με τρία ψηφοδέλτια (ναι, όχι, λευκό) χωρίς κανένα ερώτημα επί οιουδήποτε ψηφοδελτίου

zakynthos1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της Γεν. Συνέλευσης των μελών του Δ.Σ.Ζ. της 26-11-2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  με αρ. 53/2014

 Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι, ότι κατά την Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου Δ.Σ.Ζ.), που συνήλθε εκτάκτως στις 26 Νοεμβρίου 2014, σε πνεύμα έντονης αγωνιστικής διάθεσης και με την μαζικότατη παρουσία των συνόλου των μελών του, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις :

1.- Αποφασίστηκε σχεδόν ομόφωνα (πλην μιας ψήφου) η συνέχιση της αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου (Δ.Σ.Ζ.) από τα καθήκοντά τους από 25-11-2014 έως και 5-12-2014, με πλαίσιο της αποχής αυτό που έχει αποφασίσει από 24-11-2014 το Δ.Σ. του Δ.Σ.Ζ., συντασσόμενο με τις από 21-11-2014 αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και συνεπεία της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αρ. 52/2014 ανακοίνωση αυτού, επιδοκιμάζοντας  πλήρως τις μέχρι σήμερα ενέργειες και τις αποφάσεις του Προέδρου και του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου

2.- Αποφασίστηκε ομόφωνα η σύγκληση Γεν. Συνέλευσης των μελών του Δ.Σ.Ζ., στον ίδιο τόπο (: γραφεία του εντός δικαστικού.................................................................................................

 

μεγάρου), την ερχόμενη Τετάρτη,      3 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10η πρωϊνή, με μοναδικό θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με τη συμφωνία ή την αντίθεση των μελών του Δ.Σ.Ζ. προς το σύνολο του νομοσχεδίου του νέου ΚΠολΔ, όπως φέρεται προς ψήφιση». Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από 10.00 έως 13.00 ιδίας ημέρας, με κάλπη και μυστική ψηφοφορία, ενώπιον του Προέδρου της Γ.Σ. και Προέδρου του Δ.Σ.Ζ.. Για το σκοπό αυτό, θα υπάρχουν και θα παραδίδονται τρία ψηφοδέλτια, ένα με την ένδειξη «ΝΑΙ» (εκφράζοντας τη συμφωνία με το υπόψη νομοσχέδιο ΚΠολΔ), ένα με την ένδειξη «ΟΧΙ» (εκφράζοντας τη συνολική αντίθεση προς το υπόψη νομοσχέδιο ΚΠολΔ) και ένα λευκό ψηφοδέλτιο, χωρίς κανένα απολύτως ερώτημα επί οιουδήποτε ψηφοδελτίου, εξουσιοδοτώντας το Δ.Σ. να καθορίσει, κατά την κρίση του, τις λοιπές διαδικαστικές λεπτομέρειες της ψηφοφορίας αυτής.

Συναφώς, η Γ.Σ. των μελών του Δ.Σ.Ζ. εκφράζει ομόφωνα την αντίθεσή της στη διατύπωση ερωτημάτων περί του ενδεδειγμένου τρόπου αντιδράσεως στο μέλλον των Δικηγόρων Ζακύνθου αλλά και συνολικότερα του δικηγορικού Σώματος, υπογραμμίζοντας, ότι μόνο τα αρμόδια θεσμικά όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας νομιμοποιούνται να αποφασίζουν, με τρόπο δεσμευτικό κατά τον Κώδικα Δικηγόρων, για τη μορφή και τη διάρκεια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των Δικηγόρων. Επίσης, ότι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος με τέτοιο ερώτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκτός του ότι υποσκάπτει το κύρος των θεσμοθετημένων οργάνων των Συλλόγων, θέτει υπό αμφισβήτηση την τεκμηρίωση των απόψεων του δικηγορικού Σώματος ενάντια στο προωθούμενο νομοσχέδιο, προκαταλαμβάνει και υπονομεύει το κύρος των αποφάσεων που καλείται να λάβει σχετικά η Ολομέλεια των Προέδρων στις 5 Δεκεμβρίου 2014, ως το Ανώτατο κατά το νόμο αντιπροσωπευτικό όργανο των Δικηγόρων όλης της χώρας, συγχρόνως δε μπορεί να οδηγήσει σε διάσπαση της διακηρυγμένης και ποθητής ενότητας δράσης του συνόλου του δικηγορικού Σώματος. Γι’ αυτό και η Γ.Σ. εκφράζει τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία της για τις ορατές διαφοροποιήσεις των Δ.Σ. άλλων Δικ. Συλλόγων, οι οποίοι δεν συντάχθηκαν με την από 21-11-2014 απόφαση της Ολομέλειας και είτε περιέκοψαν τον χρόνο αποχής των μελών τους έως 3-12-2014, (βλ. απόφαση Δ.Σ. του Δ.Σ. Αθηνών), είτε αποφάσισαν αποχή έως και 5-12-2014 «…υπό την αίρεση (;!) του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος της 2/3-12-2014…» (βλ. απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ. Πατρών), εξαρτώντας καταφανώς την εξέλιξη της αποχής από την έκβαση του δημοψηφίσματος.

3.- Η Γ.Σ. των μελών του Δ.Σ.Ζ. ομόφωνα καταγγέλλει την πείσμονα και αυταρχική εμμονή της Κυβέρνησης να εισαγάγει προς ψήφιση το υπόψη νομοσχέδιο του νέου ΚΠολΔ, παρά την καθολική και απολύτως τεκμηριωμένη εναντίωση σύσσωμου του νομικού κόσμου (Δικηγόρων και Δικαστικών Λειτουργών) και κ α λ ε ί τους βουλευτές των κυβερνητικών Κομμάτων να παύσουν να εκτελούν πειθήνια και να ορθώσουν, έστω και την ύστατη στιγμή, το ανάστημά τους, αναλογιζόμενοι τις τεράστιες ιστορικές ευθύνες που αναλαμβάνουν από την τυχόν υπερψήφιση ενός βασικού και θεσμικού Κώδικα, δια των προτεινόμενων διατάξεων του οποίου, μαζικά και σε ευρεία έκταση, παραβιάζονται βασικές συνταγματικές αρχές και θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών αυτής της χώρας.

4.- Τέλος, η Γ.Σ. ομόφωνα, διατρανώνει την αγωνιστική ετοιμότητα των μελών της να συμμετάσχουν στους αγώνες που απαιτούν οι καιροί και το μέλλον που ετοιμάζουν για εμάς - χωρίς εμάς, επιδιώκοντας την ενότητα στη δράση της μεγάλης πλειοψηφίας των Δικηγόρων όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και τη  μέγιστη δυνατή συσπείρωση δυνάμεων, που είναι ικανή να φέρει αποτελέσματα και το μόνο που υπολογίζουν και απεύχονται οι κρατούντες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Ζ.
(τ.Σ.Υ.)
Σπυρίδων Διον. Καλογερίας

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top