Logo
Print this page

759.713 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥ ΚΕΡΑΝΗ

kata  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ-ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΚΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ

1. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ με αιτούντες τους κ.κ. Ευάγγελο Τσουρούλη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.Π., Βασίλειο Κορκίδη, Πρόεδρο ΕΒΕΠ, Γεώργιο Ζησιμάτο, Πρόεδρο ΕΣΠ, Ιωάννη Καρδαρά, Δικηγόρο-Δημοτικό Σύμβουλο Πειραιά, Γεώργιο Μπάλια, Δικηγόρο-Καθηγητή Πανεπιστημίου και κάτοικο της περιοχής καιυπογράφοντες πληρεξούσιους δικηγόρους των αιτούντων (πλην των δικηγόρων) τους κ.κ Ι. Βρέλλο και Κ. Καραπαναγιώτη κατέθεσε την από 26/11/2013 και από 28/11/2013 αιτήσεις κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη περί ΑΚΥΡΩΣΗΣ και ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας που χορηγήθηκε από την Πολεοδομία Ρέντη την 31/10/2013 κατόπιν υποβολής προς αυτήν ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ. Ως γνωστό.......

η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ως εντολοδόχος με ΦΕΚ του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει αναλάβει το έργο «αναδιαρρύθμιση των χώρων του κτιρίου των παλαιών αποθηκών Κεράνης επί της οδού Θηβών για την κάλυψη των αναγκών στέγασης δικαστικών υπηρεσιών Πειραιά». Αρχικά η Πολεοδομία Νίκαιας-Ρέντη προέβη σε ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στο κτίριο ΚΕΡΑΝΗ. Στη συνέχεια, η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ κατέθεσε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ η οποία έγινε δεκτή από την Πολεοδομία ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ με την προσβαλλομένη 1945/31-10-2013 ΕΓΚΡΙΣΗ. Σχετικά με το περιεχόμενο της ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ αυτό (το περιεχόμενο) έχει σχέση με την ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ για χώρο συνάθροισης κοινού. Τα δικόγραφα είναι στη διάθεση κάθε συναδέλφου, όχι μόνο προς ενημέρωση αλλά και για κατάθεση νομικών προβληματισμών και βοήθειας.

 

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ όμως προχώρησε σε ευρείας κλίμακας εργασίες και παρά τις έγγραφες Αιτήσεις της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ και κατοίκων της περιοχής η Πολεοδομία Νίκαιας-Ρέντη δεν διέκοψε τις εργασίες μικρής κλίμακας.

ΣΧΟΛΙΟ 1: ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Π. ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

Με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 1748/31-10-2013, 1763/4-11-2013 και 1840/13-11-2013 ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ προς το Δ.Σ. του Δ.Σ.Π. αιτηθήκαμε ως ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ να αναλάβει ο θεσμικός μας εκπρόσωπος την κατάθεση δικογράφων στα αρμόδια Δικαστήρια (οι αιτήσεις είναι στη διάθεση των συναδέλφων και μπορούν να τις αναζητήσουν από το Δ.Σ.Π.) ΟΜΩΣ η πλειοψηφία του Δ.Σ.Π. ΠΑΡΟΤΙ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ και το κτίριο του ΚΕΡΑΝΗ ετοιμάζεται, δεν έχει προβεί σε καμία κατάθεση δικογράφου μέχρι σήμερα.

ΣΧΟΛΙΟ 2: Στις 28/11/2013 την ώρα που κατατίθετο από εκπροσώπους της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ (Ι. ΚΑΡΔΑΡΑ, Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Ι. ΒΡΕΛΛΟ) η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ με αίτημα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, αίφνης παρουσιάστηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Π., κ. Στ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, οπότε του εζητήθη να προβούμε μαζί στις δικαστικές ενέργειες, πλην όμως δεν υπήρξε απάντηση από της πλευράς του.

3. ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

759.713 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥ ΚΕΡΑΝΗ

Η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ η οποία προέβαινε και προβαίνει σε εργασίες μεγάλης κλίμακας δημοσίευσε την με αριθμό πρωτοκόλλου 73779/25-11-2013 Διακήρυξη Δημοπρασίας προς τις ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις για την ανάληψη του έργου «αναδιαρρύθμισης και διαμόρφωσης 15 αιθουσών-ακροατηρίων σε τμήμα του ισογείου και του α’ ορόφου επιφανείας 1.390 τμ καθώς και παρεμβάσεις στους β, γ’ και δ’ ορόφους επίσης για Δικαστήρια με προϋπολογισμό έργου 759.713 ευρώ (βλ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ, πρακτικά της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ με αριθμό πρωτ. Δ/4100/25-11-2013).

ΣΧΟΛΙΟ: Αναρωτιόμαστε μήπως η σπατάλη (μαζί με τις προηγούμενες δαπάνες) συνολικά 1.000.000 ευρώ και πλέον για ένα κτίριο που έχει εκφύγει της κυριότητας του Δημοσίου και ανήκει στην ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ είναι παράνομη;

4. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 644/25-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΡΑΛΛΕΙΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ).

Έστω και με τραγική καθυστέρηση 6 μηνών από τότε που ανέκυψε το ΘΕΜΑ της μετεγκατάστασης των Δικαστηρίων στη Νίκαια-Ρέντη, ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Β. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, (εκτός από τις προφορικές δεσμεύσεις του) εδέησε να θέσει σε ψηφοφορία την έγκριση από το Δ.Σ. για την παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πειραιά και μεταξύ αυτών συγκεκριμένα της πρώην ΡΑΛΛΕΙΟΥ και του ΠΥΡΓΟΥ για τη στέγαση των Δικαστηρίων. Είμαστε ως ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ γενικά επιφυλακτικοί.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 28/11/2013

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

 

 

 

 

Related items

Design and Powered by JAMP