Menu
RSS

Η παραβίαση των θεσμών από τον κ. Παξινό, η "πολεμική" κατά του μνημονίου και η απόλυτη υποταγή στις επιταγές της τρόικας

105409-gilbertgarcin3 12

Ειλικρινά  αρχικά μας εντυπωσίασε η ευαισθησία του κ. Παξινού απέναντι στο μνημόνιο καθώς και η προσφυγή του ΔΣΑ στο ΣτΕ για την ακύρωση του.

Τι σημαίνει όμως η ενέργεια αυτή, η οποία σημειωτέον συνοδεύτηκε από τεράστια δημοσιότητα και τυμπανοκρουσίες, όταν παράλληλα ο Πρόεδρος του ΔΣΑ  και Πρόεδρος της ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας,  όχι μόνον δεν αντιτίθεται στις επιταγές του μνημονίου και στην εφαρμογή του στο χώρο της δικαιοσύνης, αλλά επιπλέον πράττει και παν δυνατόν (ακόμη και παραβιάζοντας τους θεσμούς) για να "πνίξει" τις αντιδράσεις από τον δικηγορικό κόσμο, προκειμένου να περάσουν οι "αλλαγές" αυτές αναίμακτα για τους κυβερνώντες και την τρόικα;

Και για να μη θεωρηθούμε υπερβολικοί ας προσπαθήσουμε να δούμε τα πράγματα με τη σειρά τους.

Κατ' αρχάς βρισκόμαστε μπροστά στη μεγαλύτερη αλλαγή στο χώρο της δικαιοσύνης τουλάχιστον από τη μεταπολεμική εποχή μέχρι σήμερα, καθώς "απελευθέρωση" του δικηγορικού επαγγέλματος σημαίνει ........

τυπικά και ουσιαστικά  μετατροπή του δικηγόρου από άμισθο δημόσιο λειτουργό σε επιχειρηματία, άνοιγμα του επαγγέλματος στον ανταγωνισμό χωρίς κανόνες και  μετατροπή της δικαιοσύνης από λειτουργία και πυλώνα του δημοκρατικού πολιτεύματος  σε αρένα ανταγωνισμού. Οι αλλαγές αυτές δεν είναι τυχαίες, καθώς εισάγουν  το "εκσυγχρονισμένο" μοντέλο δικαιοσύνης που επιδιώκει να επιβάλει η τρόικα στη  χώρα μας, το οποίο είναι και το μόνο - ακόμη δηλαδή και με τα χάλια που έχει η ελληνική δικαιοσύνη σήμερα -   που εγγυάται ότι η δικαιοσύνη δεν θα φέρει εμπόδια στο "έργο" της τρόικας και θα εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντά της.

Ενώ όμως ο κ. Παξινός εμφανίζεται στα ΜΜΕ ως πολέμιος του μνημονίου,  αντιμετωπίζει ως εξής τις αλλαγές που έρχονται στο χώρο της δικαιοσύνης κατ' επιταγήν του μνημονίου και προς διευκόλυνση της  εφαρμογής του.

Πρώτον: Αποδέχθηκε την επιβολή του ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες (υπενθυμίζουμε ότι στην Ολομέλεια της 4ης Ιουνίου μας είπε ότι  πρέπει να πληρώνουμε Φ.Π.Α. διότι το απαιτεί το καλό του τόπου!!!!), που σημαίνει ότι αποδέχεται (i) την αναγόρευση του δικηγόρου σε επιχειρηματία και την αντιμετώπιση της δικαιοσύνης ως αγοράς, (ii) την οικονομική εξουθένωση των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων και των μικρών δικηγορικών γραφείων, η οποία θα οδηγήσει στην "κυριαρχία" των δικηγορικών εταιρειών με ό,τι αυτό συνεπάγεται  και (iii) την αύξηση του κόστους παροχής νομικών υπηρεσιών σε εποχή έντονης οικονομικής κρίσης, πράγμα που συνεπάγεται τον περιορισμό της δυνατότητας πρόσβασης των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων στη δικαιοσύνη.

Δεύτερον: Οχι μόνον δεν ενημερώνει, αλλά και παραπληροφορεί τον δικηγορικό κόσμο για τις αλλαγές που έρχονται (υπενθυμίζουμε ότι  από το ενημερωτικό κείμενο  του κ. Παξινού προς τους δικηγόρους του ΔΣΑ την 1.6.2010, ενώ δηλαδή είχε ήδη ψηφιστεί το μνημόνιο με σαφές χρονοδιάγραμμα για την "απελευθέρωση" του επαγγέλματος μας, μεταξύ άλλων πληροφορηθήκαμε ότι  "δεν υπάρχει αποκρυσταλλωμένη πρόταση της κυβέρνησης ώστε να υπάρξει και από μέρους μας αντίδραση!!!!!").

Τρίτον: Παραβιάζει κατάφωρα το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση των δικηγορικών συλλόγων.

Και για να μη θεωρηθεί ότι αερολογούμε και ότι εκτοξεύουμε άδικες κατηγορίες ας δουμε πιο συγκεκριμένα τι ορίζει το άρθρο 206 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954) και τι πράττει ο κ. Παξινός:

Το άρθρο 206 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954) ορίζει κατά λέξη τα εξής:

"1. - Ως συντονιστικό όργανο των δικηγορικών συλλόγων λειτουργεί η ολομέλεια  των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας. Η ολομέλεια εδρεύει στην Αθήνα, όπου διατηρεί γραφεία και διοικητικό προσωπικό. Μέλη της ολεομέλειας είναι οι προέδροιτων δικηγορικών συλλόγων της Χώρας. Η ολομέλεια διευθύνεται από τριμελές προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τους προέδρους των δικηγορικών συλλόγων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Πρόεδρος αυτής είναι ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Αθήνας, ο οποίος και την εκπροσωπεί. Πόροι της Ολομέλειας είναι η ετήσια συνδρομή των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας που καθορίζεται κάθε φορά με απόφασή της.

2. - Σκοπός της ολομέλειας είναι ο συντονισμός της δραστηριότητας των δικηγορικών συλλόγων και η εκπροσώπηση του δικηγορικού σώματος. Ιδίως έργο της ολομέλειας είναι:

α) Η μελέτη και επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τη νομοθεσία και τη νομολογία.

β) Η μέριμνα για ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της δικαιοσύνης και την άσκηση της δικηγορίας.

γ) Η παρέμβαση σε ζητήματα εθνικής και κοινωνικής σημασίας.

δ) Η δημιουργία και λειτουργία από την ίδια ή σε συνεργασία με άλλους κρατικούς ή μη φορείς τράπεζας νομικών πληροφοριών.

ε) Η εκπροσώπηση του δικηγορικού σώματος ενώπιον των αρχών, των διεθνών οργανισμών και των οργάνων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων.

στ) Η οργάνωση συνεδρίων των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας.

3. Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας γίνονται με έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, επίσης με αίτηση των δύο άλλων μελών του προεδρείου ή δέκα τουλάχιστον μελών της ολομέλειας προς τον πρόεδρο αυτής, ο οποίος οφείλει σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την ολομέλεια. Στην πρόσκληση του προέδρου ή την αίτηση των μελών πρέπει να αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

4. Η ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα 3/5 των μελών της, αποφασίζει δε με την ονομαστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Τα μέλη υποχρεωτικά παρίστανται αυτοπροσώπως.

5. Η ανεξαρτησία και η αυτοτέλεια των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας, όπως το άρθρο 199 του παρόντος ορίζει δεν θίγονται από την ύπαρξη και λειτουργία της ολομέλειας των προέδρων. Οι αποφάσεις της ολομέλειας αξιοποιούνται από τους δικηγορικούς συλλόγους στην αναζήτηση λυσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και την πραγμάτωση των σκοπών τους."

Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 3 του παραπάνω άρθρου η Ολομέλεια των προέδρων συγκαλείται με τους εξής τρόπους:

Με έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της,  με αίτηση των δύο άλλων μελών του προεδρείου ή με αίτηση δέκα τουλάχιστον μελών της ολομέλειας προς τον πρόεδρο, ο οποίος στην περίπτωση αυτή "οφείλει" να τη συγκαλέσει σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης.

Και όμως!! Ενώ στις 30.9.2010 κατατέθηκε κοινή αίτηση από 16 προέδρους δικηγορικών συλλόγων (για να τη διαβάσετε κάντε κλικ εδώ) που ζητούσαν τη σύγκληση Ολομέλειας στην Αθήνα το Σάββατο 9-10-2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης την επεξεργασία κοινών θέσεων των Δικηγορικών Συλλόγων επί όλων των θεμάτων της "απελευθέρωσης" και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων κατά των μέτρων που θα προτείνει η Κυβέρνηση, ο κ. Παξινός την αγνόησε, όπως αγνόησε και τις αιτήσεις του κ. Λαμτζίδη καθώς και τις εκκλήσεις των Γ.Σ. πολλών δικηγορικών συλλόγων της χώρας.

Η συμπεριφορά όμως αυτή του κ. Παξινού εξέρχεται πλέον των ορίων της "διαφορετικής" συνδικαλιστικής προσέγγισης των θεμάτων της απελευθέρωσης, διότι  συνιστά παράβαση του νόμου και κατάφωρη περιφρόνηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση του δικηγορικού σώματος και ως εκ τούτου εγείρει πολλά και σοβαρά ζητήματα, όπως την παντελή έλλειψη νομιμοποίησης του κ. Παξινού να εκπροσωπεί στο εξής θεσμικά το δικηγορικό σώμα.

Βεβαίως - και τούτο πρέπει να τονισθεί - συνυπεύθυνοι με τον κ. Παξινό είναι και οι κ.κ. Λαμτζίδης και Μανουσάκης, καθώς ως μέλη του προεδρείου όφειλαν, μετά την αίτηση των 16 προέδρων και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας του ενός μήνα που τάσσει το άρθρο 206 του "Κώδικα περί δικηγόρων",  να συγκαλέσουν εκείνοι την ολομέλεια, πράγμα που όμως δεν έπραξαν μέχρι σήμερα.

Τι γίνεται λοιπόν απο εδώ και πέρα αφού φαίνεται ότι και τα τρία μέλη του προεδρείου αρνούνται να συμμορφωθούν με το νόμο και να σεβαστούν τους θεσμούς;

Οψόμεθα, συνάδελφοι, οψόμεθα! Διότι παρά τις ελπίδες και τις επιθυμίες κάποιων,  η άποψη μας είναι ότι το θέμα της σύγκλησης ολομέλειας δεν έκλεισε ακόμα.  Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι οι εξελίξεις που έρχονται θα το επαναφέρουν πιεστικά  στην επικαιρότητα και  μάλιστα με δυσμενείς όρους για αυτούς που μέχρι σήμερα παραβιάζουν το νόμο και περιφρονούν τους θεσμούς.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top