Menu
RSS

"........Αδιανότητα πράγματα....." (Επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ. Καλαμάτας για το σχέδιο Κ.Πολ.Δ)

kalamata

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

         ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

www.dskalamatas.gr

                                                                                    Καλαμάτα 19 Δεκεμβρίου 2014 

ΘΕΜΑ: «…….ΑΔΙΑΝΟΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ»

          ****************

Ως γνωστόν, Πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που συνέταξε πρόσφατα το σχέδιο για τον νέο Κ.Πολ.Δικ., ήταν ο επίτιμος Αρεοπαγίτης κ. Ιωάννης Χαμηλοθώρης (συμμετείχαν βέβαια σε αυτή και καθηγητές – νομικοί  σύμβουλοι τραπεζικών ιδρυμάτων).

Έτσι λοιπόν είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι ο πρόεδρος μιας νομοπαρασκευαστικής.....................

επιτροπής μαζί με όλα τα μέλη της επιτροπής αυτής, που συνέταξε το σχέδιο του νέου Κ.Πολ.Δικ., να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις και τις απόψεις της νομικής κοινότητας στην Ελλάδα.

Και το περίεργο είναι ότι ο πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, παρά την ως άνω αντίθεση της νομικής κοινότητας, στο έργο του, «επιβραβεύεται» και διορίζεται ως πρόεδρος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ), η οποία, εξ όσων γνωρίζω, υπάγεται κατευθείαν στο Πρωθυπουργό και ελέγχει όλο το νομοθετικό έργο που παράγουν τα Υπουργεία πριν καταλήξει στη Βουλή.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά με την με αριθμό 47/2014 σύμβαση που υπογράφηκε την 10η Δεκεμβρίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναθέτει στην Εταιρία Δικαστικών Μελετών, η οποία εκπροσωπείται, κατά την υπογραφή αυτής, από τον Ιωάννη Χαμηλοθώρη, αντί αμοιβής 24.600,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), «την εκπόνηση  διαγνωστικής μελέτης με αντικείμενο το δίκαιο της αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων, στο πλαίσιο μνημονιακής υποχρέωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Παρατηρήσεις:

1/ Συνομολογείται από τον τίτλο της σύμβασης ότι υπάρχει μνημονιακή υποχρέωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να ρυθμίσει το δίκαιο της αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010). Είναι φανερό και εύκολα αντιληπτό προς ποία κατεύθυνση θα γίνει αυτή η αλλαγή…

2/ Η ανάδοχος «αναλαμβάνει το έργο της διάγνωσης των προβλημάτων, των παθογενειών που έχουν προκληθεί και εντοπίζονται σήμερα, κατά την εφαρμογή του Ν.3869/2010 στην Ελληνική Δικαιοσύνη». Ασφαλώς, κατά το Υπουργείο, το θέμα αυτό δεν μπορούσε να διαγνωστεί από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και τους Δικαστές και έπρεπε να ανατεθεί στη διαδικασία της εκπονήσεως διαγνωστικής μελέτης.

3/ «Η ανάγνωση της κατάστασης δε θα γίνει μέσα από νομικά/δικαστικά φίλτρα, αλλά με τη τήρηση αντικειμενικών, ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων». Το ποια είναι αυτά τα κριτήρια φυσικά είναι άγνωστο, αλλά δε ξέρω γιατί, απλώς και μόνο διαβάζοντας τη περικοπή αυτή, ανησυχώ….

4/ «Η ανάδοχος αναλαμβάνει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης υπό την επίβλεψη νομικών επιστημόνων υψηλού κύρους» με τον προσήκοντα σεβασμό στην επιστημοσύνη των νομικών επιστημόνων, θυμίζω ότι και το σχέδιο του Κ.Πολ.Δικ. συντάχθηκε από νομικούς επιστήμονες υψηλού κύρους.

5/ «Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα ελληνικά δικαστήρια της έδρας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Είναι καταπληκτικό!!!! το Υπουργείο Δικαιοσύνης θέτει πλέον στις συμβάσεις του και προσδιορίζει ότι αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια της έδρας του, λες και υπάρχουν και αγγλικά ή γερμανικά δικαστήρια στην έδρα του.

Είμαι βέβαιος ότι προετοιμάζονται σοβαρές αλλαγές σε βάρος των συμφερόντων, όχι μόνο των υπερχρεωμένων οφειλετών, αλλά και σε βάρος του δικηγορικού σώματος και εκτιμώ ότι έγκαιρα, τουλάχιστον τώρα, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, πρέπει να διαμαρτυρηθεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης για την συνεχιζόμενη εκ μέρους του απαξίωση των δικηγόρων και να συστήσει άμεσα νομοπαρασκευαστική επιτροπή από δικηγόρους (όχι νομικούς συμβούλους τραπεζικών ιδρυμάτων) και δικαστές που γνωρίζουν τα τυχόν προβλήματα καλύτερα απ’ όλους, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομία για το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους 24.600,00 ευρώ.

 Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας 

                                                                Κωνσταντίνος Αλεξ. Μαργέλης

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top