Menu
RSS
Επικεφαλίδες:

POS και γιατί μας ταλαιπωρούν καλοκαιριάτικα ;

POS  και γιατί μας ταλαιπωρούν καλοκαιριάτικα ;

Όλα «λυμένα» τα είχαμε, ήρθε και η υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα από τις 27.7.2017 για να έχουμε να ασχολούμαστε καλοκαιριάτικα!

Βεβαίως, παρότι το πρόστιμο που προβλέπει η Κ.Υ.Α 45231/27.4.2017 (ΦΕΚ Β 1445/27.4.2017) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δεν είναι ευκαταφρόνητο (1.500 ευρώ που μειώνεται σε 750 ευρώ (α) αν ο υπόχρεος μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου και πριν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής προβεί σε καταβολή του προστίμου και αγορά τερματικού και (β) αν ο υπόχρεος μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή.........................................................................................................................................

διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία τιμολόγιο που αποδεικνύει την αγορά τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα), προβλέπεται η συμμόρφωση με την εν λόγω υποχρέωση (τουλάχιστον στα επαγγέλματα που δεν έχουν να κάνουν με εμπόριο) , στην αρχή να έχει την ίδια τύχη με τη συμμόρφωση στην απαγόρευση του καπνίσματος λόγω ανυπαρξίας ελεγκτικού μηχανισμού, αφού η αρμοδιότητα για τη διενέργεια ελέγχων, την επιβολή προστίμου και τη βεβαίωση παραβάσεων ανατίθεται στη «Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών» της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, ενώ η Α.Α.Δ.Ε και η Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε. έχουν μόνο την υποχρέωση να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, αν στα πλαίσια των ελέγχων που διενεργούν βάσει των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστώσουν τέτοια παράβαση (2 παρ. 2 της ΚΥΑ 45231/2017).

Το θέμα λοιπόν των POS πρακτικά έχει σήμερα μικρή σημασία για τον κλάδο μας και παρότι ο Δ.Σ.Θ έσπευσε να μας ενημερώσει για τις προσφορές των τραπεζών, μπας και δεν συμμορφωθούμε εμπροθέσμως, το «ζουμί» είναι στην προσπάθεια να επικρατήσουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και στις συνέπειες που θα έχει μια τέτοια εξέλιξη στη ζωή μας.

Αυτά τα θέματα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το επόμενο διάστημα με μια σειρά άρθρων που ελπίζουμε να συμβάλουν στο άνοιγμα της συζήτησης για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, το ηλεκτρονικό χρήμα και τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της διεθνούς τάσης για σταδιακή απονομισματοποίηση (Demonetization) των συναλλαγών, ξεκινώντας από τα καθ’ ημάς.

POS Ι: O ΣΕΒ θέτει τους στρατηγικούς στόχους – Η κυβέρνηση της «αριστεράς» νομοθετεί!

Ακούγεται άσχημα τόσο για τους υποστηρικτές, όσο και για τους επικριτές (από νεοφιλελεύθερη σκοπιά) της κυβέρνησης, αλλά είναι αλήθεια: Τον στρατηγικό στόχο της καθολικής εφαρμογής των ηλεκτρονικών συναλλαγών (ακόμη και στη δικαιοσύνη) τον έθεσε ο Σ.Ε.Β. (με τη στήριξη ή ορθότερα με την καθοδήγηση των δανειστών) και η κυβέρνηση της «αριστεράς» έσπευσε να τον υλοποιήσει!

Για τους «άπιστους Θωμάδες» παραπέμπουμε στο Δελτίο Τύπου του ΣΕΒ «Ο ΣΕΒ στηρίζει την καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών συναλλαγών», καθώς και στην ακόλουθη δήλωση του Γιώργου Ναθαναήλ, Διευθυντή Τομέα Βιομηχανίας, Υποδομών και Νέας Οικονομίας ΣΕΒ :

« Ο ΣΕΒ στηρίζει αποφασιστικά την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Είναι μία μεταρρύθμιση με πολλαπλά οφέλη:  περιορίζει την παραοικονομία, βοηθώντας της υγιείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, μειώνει το κόστος του επιχειρείν, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα, και δίνει ευκαιρίες της επιχειρήσεις να προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Για τους λόγους αυτούς αποτελεί υψηλή εθνική προτεραιότητα και πρέπει να υλοποιηθεί στη βάση ενός αποτελεσματικού Σχεδίου Δράσης, με την στενή συνεργασία του κράτους και όλων των φορέων της ιδιωτικής οικονομίας της  χώρας».

Βεβαίως στην αιτιολογική έκθεση των άρθρων του νόμου 4446/2016 που αναφέρονται στα μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την καταπολέμηση της απόκρυψης εσόδων, η κυβέρνηση προτίμησε να πει τα ακόλουθα που ταιριάζουν καλύτερα στο «αριστερό» της προφίλ και την εικόνα που θέλει να έχει:

Αιτιολογική έκθεση: «……..Κεντρική δέσμευση της Κυβέρνησης και θεμέλιο της λαϊκής ετυμηγορίας της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών που θα ανατάξουν την εθνική οικονομία, θα επαναφέρουν την ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο και θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών που αποστέρησαν δημόσια έσοδα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν διοχετευθεί προς την ανακούφιση των Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα των περισσότερο αδύναμων.

Στο πιο πάνω πλαίσιο, στόχος του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία μιας συγκροτημένης δέσμης υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων, αναφορικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών. Εισάγονται μέτρα διεύρυνσης της αποδοχής ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής από τις επιχειρήσεις, ώστε η χώρα να ωφεληθεί από τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών και να ανακτήσει το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ετών.

Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία ανταποκρίνεται επιπλέον σε ένα διαρκές αίτημα της αγοράς και των θεσμικών φορέων της, εξορθολογίζοντας τις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα (τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος) αίροντας στρεβλώσεις πολλών ετών.

Επιπροσθέτως, το νομοσχέδιο δημιουργεί ένα συνεκτικό μηχανισμό για τη συνεχή τροφοδότηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών των επιχειρήσεων, δια μέσου των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του ν. 3862/2010 (εγχώριων ή αλλοδαπών) που δραστηριοποιούνται νομίμως στη χώρα, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η διασταύρωση των στοιχείων συναλλαγών των επιχειρήσεων. Το μέτρο θα επιτρέψει την αξιοποίηση δεδομένων συναλλαγών με οργανωμένο τρόπο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δίνοντας για πρώτη φορά στο Ελληνικό Δημόσιο ένα σύγχρονο πλαίσιο για τον προσδιορισμό των εσόδων των επιχειρήσεων και τον εντοπισμό ενδεχόμενης φοροδιαφυγής.

Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης μέτρα για τις υποχρεώσεις ταυτοποίησης των μέσων πληρωμής για ηλεκτρονικές συναλλαγές από το πρώτο ευρώ. Τα ανώνυμα μέσα πληρωμής (ανώνυμες κάρτες, ανώνυμο ηλεκτρονικό χρήμα κλπ) αποτελούν διεθνώς ένα από τα βασικά μέσα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και κατ’ εξοχήν μέσο «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» (money laundering). Το νομοσχέδιο είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, ιδιαιτέρως μετά την υιοθέτηση της σχετικής πρότασης COM (2016) 450 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Ιουλίου 2016….»

Από όλα τα παραπάνω, εντελώς ασαφή και ομιχλώδη, το μόνο σημείο που έχει σχέση με την πραγματικότητα είναι ότι «…. Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία ανταποκρίνεται σε ένα διαρκές αίτημα της αγοράς και των θεσμικών φορέων της….», αφού τα POS είναι άλλο ένα νόμιμο εργαλείο αθέμιτου ανταγωνισμού και εξαφάνισης των «μικρών», καθώς, σύμφωνα με καταγγελίες, η επιβάρυνση των «μεγάλων», από τη λειτουργία των POS φτάνει μόλις το 0,6% βάσει ειδικών προσφορών, σε αντίθεση με τους «μικρούς» που η επιβάρυνση τους μπορεί να φθάσει έως και το 2,3% του τζίρου τους.

Βεβαίως τα περί αθεμίτου ανταγωνισμού – μπορεί να πουν κάποιοι - είναι ψιλά γράμματα μπροστά στο μεγάλο εθνικό σκοπό της πάταξης της φοροδιαφυγής! Αλλά για ποια φοροδιαφυγή συζητάμε; Οι «μεγάλοι» εκδίδουν πάντοτε αποδείξεις, αλλά μια χαρά (και νόμιμα) φοροαποφεύγουν, οι δε «μικροί», αυτοί οι τσακισμένοι από το τέλος επιτηδεύματος, την κατάργηση του αφορολόγητου, την πολλαπλή φορολογία και την ύφεση, ακόμη και να θέλουν να «αγιάσουν» δεν μπορούν, εν όψει των (πολλές φορές ακόμη και πιεστικών) απαιτήσεων των πελατών τους να μειωθεί το κόστος των υπηρεσιών και των προϊόντων που αγοράζουν!

Κατά συνέπεια, τα POS , μάλλον δεν είναι το κατάλληλο μέσο για την επίτευξη του διακηρυγμένου στόχου της πάταξης της φοροδιαφυγής, όσο ακόμη κυκλοφορεί (έστω και περιορισμένα λόγω capital controls) μετρητό και αυτό, αποκλείεται να το αγνοούν οι δανειστές, οι φωστήρες του ΣΕΒ (που ξαφνικά κόπτονται για τα δημοσιονομικά οφέλη), αλλά και η «αριστερή» μας κυβέρνηση!

Αυτά προς το παρόν και θα επανέλθουμε με τις αντιδράσεις του κλάδου μας (και όχι μόνο) στην εν λόγω νομοθετική ρύθμιση.

,

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top