Menu
RSS
Επικεφαλίδες:

Το "κούρεμα" των ομολόγων ελληνικού δημοσίου και η μεγάλη κλοπή

Το "κούρεμα" των ομολόγων ελληνικού δημοσίου και η μεγάλη κλοπή

url

Απ' ότι φαίνεται το "κούρεμα" των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου έχει πολλαπλές συνέπειες, τις οποίες μέχρι σήμερα - δυστυχώς - δεν έχουμε αντιληφθεί. Αυτό το ζήτημα θίγει η παρακάτω ανακοίνωση του Προέδρου του Δ.Σ. Καλαμάτας,  κ. Μαργέλη, την οποία δημοσιεύουμε αυτούσια  επισημαίνοντας ότι δεν αφορά μόνο  τα μέλη του ΛΕΑΔ Καλαμάτας..

Η μεγάλη κλοπή των ταμειακών διαθεσίμων των ασφαλιστικών ταμείων και η λεηλασία των αποθεματικών του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Καλαμάτας

Ακουγόταν στα δελτία ειδήσεων ότι τα ταμεία θα υποστούν απώλειες λόγω του κουρέματος των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους. Αυτή όμως είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη αλήθεια που κρύβουν επιμελώς είναι ότι κούρεμα δεν θα υποστούν μόνο τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που έχουν τα ταμεία στο χαρτοφυλάκιο τους αλλά κούρεμα θα υποστούν και όλα τα ταμειακά διαθέσιμα των ταμείων που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα Ελλάδος. Απίστευτο και όμως αληθινό. Το κούρεμα δεν αφορά μόνο τα ταμεία εκείνα που οι διοικήσεις τους επέλεξαν να επενδύσουν μέρος των διαθεσίμων τους σε ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου αλλά ΟΛΑ τα ταμεία ακόμα και αυτά που ουδέποτε οι διοικήσεις τους αποφάσισαν να επενδύσουν σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ας δούμε πως και γιατί. Σύμφωνα με το νόμο τα Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούνται τα όποια ταμειακά τους διαθέσιμα να τα έχουν κατατεθειμένα στην Τράπεζα Ελλάδος.

Όταν ένα Φυσικό Πρόσωπο π.χ. σαν και εμένα καταθέτει τις ........

αποταμιεύσεις του σε μια τράπεζα η Τράπεζα εγγυάται την ασφάλειά τους και υπόσχεται την επιστροφή αυτών με έστω και έναν ελάχιστο τόκο όταν και όποτε ο καταθέτης ζητήσει το κεφάλαιό του πίσω. Η τράπεζα βέβαια έχει το δικαίωμα να επενδύσει κατά την κρίση της τα κεφάλαια του καταθέτη προς αποκομιδή κερδών. Μπορεί με αυτά να αγοράσει μετοχές από το χρηματιστήριο ή ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ή όποιο άλλο επενδυτικό προϊόν νομίζει ότι θα τις αποφέρει κέρδη. Οι κινήσεις αυτές δεν αφορούν τον καταθέτη και ούτε τις γνωρίζει. Εκείνο που ξέρει ο καταθέτης είναι ότι δικαιούται να ζητήσει όποτε θέλει τα κεφάλαιά του πίσω ανεξάρτητα αν με αυτά η τράπεζα αποκομίσει κέρδος ή ζημιά. Τουλάχιστο μέχρι σήμερα ουδέποτε τράπεζα δεν μεταβίβασε τις όποιες ζημιές της στον καταθέτη.

Αυτά όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα και τις τράπεζες που αυτά καταθέτουν τις αποταμιεύσεις τους. Αυτά όμως δεν ισχύουν για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα πάσης φύσεως Ασφαλιστικά Ταμεία, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Γενικών Ασφαλίσεων, εφόσον καταβάλλεται σε αυτά εργοδοτική εισφορά ή κοινωνικό πόρος, υποχρεούνται να καταθέτουν τις όποιες οικονομίες τους (αυτές λέγονται ταμειακά διαθέσιμα) μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα Ελλάδος τώρα διαθέτει ένα τμήμα που ονομάζεται Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων Νομικών Προσώπων. Δουλειά αυτού του τμήματος είναι να επενδύει τα κατατεθειμένα ταμειακά διαθέσιμα των ως άνω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε επενδυτικά προϊόντα όπως κάνουν άλλωστε και όλες οι άλλες τράπεζες και τα κέρδη της να τα απονέμει με την μορφή τόκων στις καταθέσεις των Νομικών Προσώπων. Μέχρι σήμερα όπως και οι άλλες τράπεζες εγγυόταν την ασφάλεια των καταθέσεων των ταμειακών διαθεσίμων των ταμείων και ουδέποτε μεταβίβασε σε αυτά ζημιές και τα Ταμεία αποκόμιζαν μόνο Τόκους από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τον τελευταίο καιρό όμως το τμήμα αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος έλαβε την κυβερνητική εντολή και σύμφωνα με Νόμο όπως ισχυρίζονται τα στελέχη του, να επενδύουν τα κατατεθειμένα ταμειακά διαθέσιμα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αποκλειστικά και μόνο σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου! Και ιδού τώρα η μεγάλη κλοπή. Μετά το κούρεμα των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο οποίο η Τράπεζα της Ελλάδος δήλωσε εθελοντική συμμετοχή η Τράπεζα της Ελλάδος μεταβιβάζει για πρώτη φορά στην Ιστορία αυτή την απώλειά από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου στα κατατεθειμένα ταμειακά διαθέσιμα των ασφαλιστικών ταμείων. Π.χ. αν στο λογαριασμό ενός Ταμείου των ταμειακών διαθεσίμων του που διατηρούσε μέχρι χθες στην Τράπεζα της Ελλάδος φαίνονταν π.χ. κεφάλαιο 1 Δις Ευρώ μετά το κούρεμα αυτό θα φαίνεται πλέον όχι πια 1 Δις αλλά 0,45 Δις ή 450 εκ. ευρώ! Και μιλάμε όπως είπα για εισφορές των Ελλήνων πολιτών. Για να γίνει κατανοητό φανταστείτε κάποιος να έχει κατατεθειμένα σε μια τράπεζα 10.000 ευρώ και την άλλη μέρα η τράπεζα να του πει δεν σου δίνω πίσω 10.000 ευρώ, σου δίνω μόνο 4.500 ευρώ!

Η Μεγάλη αυτή κλοπή αφορά όλους τους Έλληνες γιατί όλοι οι Έλληνες είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο Ταμείο που έχει τα ταμειακά διαθέσιμα του στην Τράπεζα Ελλάδος. Η κίνηση αυτή θα σημάνει κυριολεκτικά πανωλεθρία για τα ταμεία. Θέλω να δω πώς θα είναι σε θέση μετά το κούρεμα να πληρώνουν συντάξεις ή να καλύπτουν περίθαλψη των ασφαλισμένων τους;

Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι ο Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Καλαμάτας είναι ΝΠΙΔ σωματειακής μορφής, και σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλονται σε αυτόν εργοδοτικές εισφορές και κανένας κοινωνικός πόρος και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μοναδικοί πόροι του είναι οι εισφορές των δικηγόρων της Καλαμάτας και ουδέποτε έχει επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα δε με το καταστατικό του Λ.Ε.Α.Δ.Κ. τα περιουσιακά του στοιχεία αξιοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που περιέχονται σε αυτό και είναι τουλάχιστον καταχρηστική η εν αγνοία μας διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων του Λ.Ε.Α.Δ.Κ. από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά τρόπο που να απειλεί τη δραματική τους μείωση.

Σαφέστατα, ο Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων δεν αποτελεί φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή ασφαλιστικό Ταμείο από εκείνα που υπάγονται στην εφαρμογή του ν. 1611/1950 και ν. 3586/2007 και σε κάθε περίπτωση, εξ’ όσων γνωρίζω, ουδέποτε ενημερώθηκε με οποιοδήποτε τρόπο για την αγορά ομολόγων από την Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό του και δεν γνωρίζω πως αποφασίστηκαν οι επενδύσεις αυτές, με ποια κριτήρια και γιατί δεν έγινε ποτέ ενημέρωση σχετικά με αυτές.

Με μια πρωτοφανή μεθόδευση έξω από τα όρια της νομιμότητας η Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς καμία έγκριση και καμία ενημέρωση προς το Λ.Ε.Α.Δ.Κ., μετέτρεψε τα αποθεματικά του σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και ότι αυτά εντάχθηκαν στο PSI, με αποτέλεσμα να χαθούν οικονομίες των δικηγόρων της Καλαμάτας.

Δε νομιμοποιείται μία τέτοια απόφαση, από τη στιγμή μάλιστα που όλα τα προηγούμενα χρόνια, ουδέποτε η Τράπεζα της Ελλάδος απέδωσε στο Λ.Ε.Α.Δ.Κ. τις όποιες αποδόσεις είχαν τα ομόλογα τους, ενώ τώρα, με ελαφρά τη καρδία, τα «κουρεύει», αποστερώντας το πολύτιμους πόρους.

Η πολύχρονη διαχείριση αυτών των αποθεματικών του Λ.Ε.Α.Δ.Κ. από την Τράπεζα της Ελλάδος της έχει αποδώσει πολλά κέρδη, τα οποία καταχωρίστηκαν ως κέρδη δικά της και σήμερα υπερκαλύπτει πολλαπλώς τις τυχόν απώλειες από το «κούρεμα». Αν οι τωρινές απώλειες χρεωθούν στο σωματείο των Δικηγόρων της Καλαμάτας, η Τράπεζα θα έχει αποκομίσει μόνο οφέλη και καμία απώλεια.

Επειδή σύμφωνα με το αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού του Λ.Ε.Α.Δ.Κ. της 12-3-2012 και με ώρα 14.27 από το κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος, το αποθεματικό του Λ.Ε.Α.Δ.Κ. ανερχόταν στα 191.919,59 ευρώ.

Επειδή με την από 21-3-2012 επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος προκύπτει δραματική μείωση της αξίας των διαθεσίμων κεφαλαίων του Λ.Ε.Α.Δ.Κ., τα οποία φέρονται να είναι μόλις 58.690,25 ευρώ και τα οποία απειλούνται με περαιτέρω μείωση λόγω της ενδεχόμενης αναδιάρθρωσης των ελληνικών ομολόγων.

Οι δικηγόροι της Καλαμάτας, μέλη του σωματείου, βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται στο βωμό παράνομων κινήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είναι υποχρεωμένη άμεσα να επιστρέψει τα αποθεματικά του σωματείου των δικηγόρων της Καλαμάτας, τα οποία παράνομα «λεηλατήθηκαν».

Καλαμάτα 26 Μαρτίου 2012

Κων/νος Αλεξ. Μαργέλης

Δικηγόρος

Μέλος του Λ.Ε.Α.Δ.Κ.

Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας

 

 

 

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top