Menu
RSS
Επικεφαλίδες:

Βιρβιδάκειο φλέγμα

virvidakis

Τα περί νομιμότητας και κύρους των κοινοβουλευτικών μας θεσμών έχουν ήδη συζητηθεί επαρκώς με αφορμή το βίντεο από την ψηφοφορία της 12.9.2013 στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης. Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής για το νέο κώδικα δικηγόρων, στο οποίο εμφανίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής,  κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης  να εγκρίνει "κατά πλειοψηφία"  μ ό ν ο ς  τ ο υ. δηλαδή  χωρίς να διεξάγεται ψηφοφορία, τα άρθρα του νέου κώδικα και η βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου να διαμαρτύρεται ωρυόμενη και να τον κατηγορεί για εικονική διαδικασία ψηφοφορίας, για υποβάθμιση του κύρους του κοινοβουλίου, για ψευδή βεβαίωση κ.α. χωρίς όμως ο κ. Βιρβιδάκης να της δίνει την παραμικρή σημασία (για όποιον δεν το έχει δει και πιστεύει ότι  έχει γερά νεύρα το βίντειο εδώ).,.

Αυτό λοιπόν που κατά την άποψη μας δεν έχει συζητηθεί επαρκώς και είναι εντυπωσιακό,  είναι το φλέγμα του κ.Βιρβιδάκη, το οποίο, αναμφίβολα, δεν  τον κατατάσσει απλά στους.....πρωταθλητές, αλλά στους ρέκορντμεν  του είδους!

 Και επειδή τέτοιου είδους επιδόσεις είναι πολύ πάνω από το φυσιολογικό, ακόμα και για μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη ( ο κ. Βιρβιδάκης είναι.....

ανψιός του κ. Μητσοτάκη) δερωτώμεθα και ανησυχούμε μήπως ο κ. Βιρβιδάκης απέκτησε καμιά κακή συνήθεια λόγω της μακρόχρονης θητείας του και της ενασχόλησης του  με το  Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών (δέστε το πλούσιο βιογραφικό του) , γιατί στην περίπτωση αυτή δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, θα αναγκαστούμε να χρεωθούμε  και το κόστος εφαρμογής  "αντιντόπιγκ κοντρολ" εντός βουλής!

(Για αυτούς που το όλο θέμα το περνάνε στο ντούκου και το θεωρούν και "εξυπνάδα" του κ. Βιρβιδάκη που στρέφεται μόνο κατά της "ενοχλητικής" βουλευτίνας του ΣΥΡΙΖΑ , παραθέτουμε και το σχετικό άρθρο του κανονισμού της βουλής:)

* Άρθρo 39:Ψηφoφoρίες και απoφάσεις

1. H φανερή ψηφoφoρία στις επιτρoπές γίνεται μόνo με ανάταση τoυ χεριoύ.
2. Σε περίπτωση ισoψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφoφoρία και μετά νέα ισoψηφία η διάταξη ή τo ζήτημα πoυ τέθηκε σε ψηφoφoρία απoρρίπτεται.
3. Oι επιτρoπές απoφασίζoυν με απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων, η oπoία δεν μπoρεί να είναι μικρότερη από τo ένα τρίτo (1/3) τoυ όλoυ αριθμoύ των μελών τους.
4. Σε περίπτωση πoυ δεν υπάρχει o απαιτoύμενoς ελάχιστoς αριθμός Boυλευτών για να ληφθεί απόφαση o Πρόεδρoς της επιτρoπής μπoρεί να διακόψει τη συνεδρίαση για δύo ώρες. Mετά την επανάληψη της συνεδρίασης η επιτρoπή απoφασίζει με απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων, η oπoία δεν μπoρεί να είναι μικρότερη από τo ένα τέταρτo (1/4) τoυ όλoυ αριθμoύ των μελών της.
**5. Οι διαρκείς επιτροπές όταν ασκούν νομοθετικό έργο κατά το άρθρο 70 παρ. 2 του Συντάγματος αποφασίζουν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/5 του όλου αριθμού των μελών τους.
**6. Η διαρκής επιτροπή που επιλαμβάνεται της συζήτησης και ψήφισης νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου κατά το άρθρο 72 παρ. 2 του Συντάγματος μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται μετά γραπτή πρόταση του ενός πέμπτου (1/5) του όλου αριθμού των μελών της και με την προβλεπόμενη από το άρθρο 72 παρ. 3 του Συντάγματος πλειοψηφία και χωρίς να διακόψει τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισής τους, να παραπέμψει οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με την αρμοδιότητά της στην Ολομέλεια της Βουλής. Στη σχετική συζήτηση μετέχουν ο πρώτος από τους Βουλευτές που υπογράφουν την πρόταση παραπομπής στην Ολομέλεια και ένας από τους αντιλέγοντες, καθένας για πέντε (5) λεπτά της ώρας.
**7. Η απόφαση της Ολομέλειας που αποδέχεται την κατά την προηγούμενη παράγραφο αμφισβήτηση συνεπάγεται την εξυπαρχής συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου από αυτή.
Στη συζήτηση στην Ολομέλεια μετέχουν ένας από τους Βουλευτές που υπογράφουν την πρόταση παραπομπής και ένας από τους αντιλέγοντες, καθένας για πέντε (5) λεπτά της ώρας.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top