Menu
RSS
Επικεφαλίδες:

Πρόταση για δανεισμό συναδέλφων και απαλλαγή από Φ.Π.Α

dspeiraia-300x131

Δημοσιεύουμε αυτούσιο το "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ" Ιουνίου της Ενωτικής πρωτοβουλίας - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΣΠ, με την επισήμανση ότι στις ενδιαφέρουσες προτάσεις που αναφέρει,  δυστυχώς δεν περιλαμβάνεται και ο μηδενισμός της ετήσιας εισφοράς, τουλάχιστον για τη δύσκολη χρονιά που διανύουμε.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

 

Ιούνιος 2016

ΘΕΜΑΤΑ:

1) ΑΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΣΠ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΣΠ.

2) ΦΠΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ «ΤΖΙΡΟ» ΕΩΣ 25.000 €.

3) Παράταση της ΑΠΟΧΗΣ έως 30/6/2016 με κατά πλειοψηφία απόφαση του ΔΣ. Σκέψεις και κρίσεις.

4) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

         1.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣΠ ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ «500.000» ΕΥΡΩ.

Με εισήγηση του μέλους της παράταξης μας και Ταμία του ΔΣ κ.Γ. ΒΡΕΛΛΟΥ...........................................

που κατετέθη στη Γραμματεία του ΔΣΠ με αριθμ.πρωτ. 986/6-5-2016 και γνωστοποιήθηκε στο ΔΣ προτάθηκε λόγω της πολύμηνης ΑΠΟΧΗΣ «να δεσμευθεί ποσό «Ευρώ 500.000» από τα αποθεματικά του Δ.Σ.Π. υπέρ των συναδέλφων που έχουν πρόβλημα καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών και να επιστρέφουν τον δανεισμό άτοκα σε 24 μήνες με δόσεις».

Όταν το αναφέραμε στη ΓΣ της 13-6-2016 ο κος Πρόεδρος του ΔΣΠ αρνήθηκε ότι είχε λάβει γνώση του εγγράφου με τον άνω αριθμό πρωτοκόλλου.

Αντίθετα πρότεινε ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δίνει άτοκα δάνεια στους συναδέλφους. Εμείς προτείνουμε να ισχύουν και οι δύο περιπτώσεις εάν κάποιος-α συνάδελφος δεν επιθυμεί τη γνωστοποίηση της αίτησης του-της στον ΔΣΠ. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουν διευκρινιστεί ζητήματα με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

       2.ΦΠΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ «ΤΖΙΡΟ» ΕΩΣ 25.000.

Μετά από εισήγηση στο ΔΣ του ΔΣΠ της 13-6-2016 των μελών της Παράταξης μας Γ.ΚΑΡΔΑΡΑ και Γ.ΒΡΕΛΛΟΥ ελήφθη απόφαση ότι «ο ΔΣΠ εμμένει στη «ολοσχερή απαλλαγή των Δικηγόρων από τον ΦΠΑ και θέτει ως πρώτο βήμα διεκδίκησης την απαλλαγή με ετήσιο τζίρο» μέχρι τα 25.000(από τα 10.000 ΕΥΡΩ) που ισχύει σήμερα»(άρθρο 251 παρ.1 του Ν.4281/2014).

Στη συζήτηση που έγινε στην (έλλειψη απαρτίας) ΓΣ της 13-6-2016 συνάδελφοι υπενθύμισαν ότι έχουν καταθέσει από 15-7-2015 σχετική έγγραφη πρόταση (Μ.Ιωαννίδης , Η.Ιωάνου, Γ.Καλτσάς, Κ. Καρυδάς, Α. Τσαβδαρίδης, Α. Χριστοφιλόπουλος) για παρέμβαση του ΔΣΠ υπέρ της επέκτασης της απαλλαγής στις 25.000 ΕΥΡΩ.

Ο κ. Πρόεδρος του ΔΣΠ απάντησε ότι έχει απασχολήσει τη ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ και την ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ το θέμα της επέκτασης της απαλλαγής στις 25.000 «τζίρο» ΑΛΛΑ υπήρξαν αντιρρήσεις στην ηγεσία ότι κατηγοριοποιούνται οι Δικηγόροι στους «μέχρι 25.000€ τζίρο» και στους «άνω των 25.000€ τζίρο» με αποτέλεσμα τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α)Πάλι εδώ προκύπτει η αντίθεση των «μεγάλων δικηγορικών γραφείων» με τα αντίστοιχα «μικρά» ή τους αυτοαπασχολούμενους.

β)Το επικαιροποιημένο ΜΝΗΜΟΝΙΟ προβλέπει την απαλλαγή έως 25.000 ακαθάριστα. (βλπ. Δημοσίευμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 12/6/2016).

Απομένει η εκπόνηση από τη Γεν.Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μελέτης των επιπτώσεων. Η παράταξη μας, εάν οι θεσμικοί εκπρόσωποι δεν ενεργήσουν, θα συναντηθεί με πολιτειακούς παράγοντες και θα το διεκδικήσει όπως έπραξε και με το «Ε Φ Α Π Α Ξ» των Δικηγόρων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης που εξαιρέθηκε από τις ρυθμίσεις του Νόμου για το Φορολογικό-Ασφαλιστικό.

         3.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ 30/6/2016 αποφάσισε κατά πλειοψηφία (10-8) το ΔΣ του ΔΣΠ, τόσο ως «εισήγηση» για τη Γ.Σ. της 13-6-2016, αλλά και ως «απόφαση» μετά το πέρας της (μη επιτευχθείσης απαρτίας) ΓΣ.

Εκ προοιμίου δηλώνουμε ότι έκαστος-η των μελών των θεσμικών οργάνων έχουν αναφαίρετο δικαίωμα να ψηφίζουν ότι κρίνουν ως ορθόν εν γνώσει ότι κρίνονται. Αντίστοιχα έχουμε και εμείς δικαίωμα να ψηφίζουμε και να κρινόμαστε για την ψήφο μας, αλλά και να κρίνουμε.

  • Συνάδελφοι που είχαν ψηφίσει σε προηγούμενες συνεδριάσεις του ΔΣ και της ΓΣ ΠΑΡΩΝ ή ΚΑΤΑ της ΑΠΟΧΗΣ έως 14-6-2016 άλλαξαν γνώμη και ψήφισαν ΥΠΕΡ της συνέχισης έως 30-6-2016 επικαλούμενοι την «εικαζόμενη………… βούληση» του σώματος που δεν προσήλθε στη ΓΣ της 13-6-2016 ……………… με το επιχείρημα «ότι το σώμα ψήφισε στις προηγούμενες ΓΣ με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της συνέχισης της ΑΠΟΧΗΣ……….»
  • Οι ίδιοι συνάδελφοι που «εκόπτοντο»……… υπέρ της «ενότητας του σώματος με βάση τις αποφάσεις της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ………..» καθώς και για το «ενιαίο της περιφέρειας με την Αθήνα » αυτή τη φορά άλλαξαν γνώμη και έκριναν ότι έπαψε η ΕΝΟΤΗΤΑ του κλάδου ΑΛΛΑ και η ενιαία περιφέρεια με την Αθήνα…..(πάγιο επιχείρημα). Ως γνωστόν η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ κατά πλειοψηφία (36-22) ψήφισε με 36 ψήφους αποχή έως 17-6-2016 και με 22 ψήφους έως 30-6-2016.

Κκ. Συνάδελφοι

Εμείς παραθέτουμε γεγονότα. Οι Συνάδελφοι ας εξάγουν τα συμπεράσματα τους.

4.ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

  • Όλα τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι η πλειοψηφία       των συναδέλφων πρέπει να ενστερνιστεί τη ΠΡΟΤΑΣΗ που έχουμε καταθέσει για τη προστασία των «νεώτερων» στο επάγγελμα αλλά και γενικότερα των «αυτοαπασχολούμενων» ή των άτυπων συνεργασιών 2-3 Δικηγόρων. Μια ιδέα που θα επεξεργαστούμε θα ήταν η ίδρυση «Συνεργατικών Δικηγ. Εταιρειών» χωρίς ένα κυρίαρχο εταίρο αλλά σε βάση ισότιμης με την συνεισφορά συμμετοχής με αποτέλεσμα οικονομίες κλίμακας και δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε πολλές ειδικότητες. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα για λύση π.χ. ποιος θα φορολογείται κ.λ.π.

Επίσης πρέπει να μας απασχολήσει η ιδιαιτερότητα των «αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Προτείνουμε την επεξεργασία των προϋποθέσεων νέας και σύγχρονης οργάνωσης του Δικηγορικού επαγγέλματος προσαρμοσμένες στις σκληρές απαιτήσεις του ανταγωνισμού που επιβάλλουν οι σημερινοί άνισοι κοινωνικοπολιτικοί συσχετισμοί.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΣΠ

               Γιάννης Καρδαράς                  Γιάννης Βρέλλος

       Επικεφαλής της παράταξης                      Ταμίας ΔΣΠ

                                                         Μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΠ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top