Menu
RSS

Καπναποθήκες Κεράνη: Αλλη μία "νίκη" του κ. Μανουσάκη!

skyloi-vs-potistiria-07

Μπράβο και πάλι μπράβο στο Σύλλογο μας και στον Πρόεδρο του, κ. Μανουσάκη, προσωπικά!!

Ο λόγος για την  πρωτοβουλία  του Συλλόγου μας -   (ενημέρωση 30/7/2013: παραθέτουμε νέο link εδώ διότι η σχετική ανακοίνωση έχει αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα του Συλλόγου) που έτυχε βεβαίως - βεβαίως μεγάλης ανταπόκρισης από τη κυβέρνηση σχετικά με τη μεταστέγαση των δικαστηρίων του Πειραιά στις Καπναποθήκες Κεράνη, δηλαδή στο κτίριο που πιο μπροστά, το έχουν απορρίψει για τη μεταστέγασή τους, δύο Υπουργεία (ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού) για λόγους που άπτονται της στατικότητάς του, των διαφόρων πολεοδομικών προβλημάτων που παρουσιάζει και κυρίως του αμιάντου που λέγεται ότι περιέχει !

Και επειδή απ' ότι φαίνεται την ιστορία του εν λόγω κτιρίου την "αγνοεί" ο Πρόεδρος μας και τα μέλη του Δ.Σ,  αντιγράφουμε από το "GLKVOICE- BLOG ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΛΚ" σχετική μελέτη για τη μεταστέγαση υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ. στο εν λόγω κτίριο

METΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ. ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗ

Από τον συνάδελφο κ. Σ. Κουτσούμπα

Αντιπρόσωπο ΓΛΚ στην ΟΣΥΟ,τ. σύμβουλο της Ένωσης Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης / Msc Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Συνοπτικά : θεωρώ ότι αναφορικά με τη συγκεκριμένη χωροθέτηση:

1. Δεν περιλαμβάνεται μέσα στις ζώνες καταλληλότητας των κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων και των δημοσίων οργανισμών, τις οποίες έχει εγκρίνει η EE του Οργανισμού Αθήνας και οι οποίες προωθούνται για θεσμοθέτηση.

2. Δεν υπάρχει σήμερα επαρκές σύστημα μαζικών μεταφορών προς τη συγκεκριμένη θέση, γεγονός που θα προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στη ζωή των υπαλλήλων και των πολιτών που .......

επισκέπτονται το υπουργείο, ενισχύοντας κατά βάση τη χρήση του IX με αρνητικές συνέπειες στο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

3. Δεν συναρτάται η χωροθέτηση με άλλες συνεργαζόμενες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επικοινωνία των υπηρεσιών, άρα και η λειτουργία τους.

4. Από κυκλοφοριακή άποψη ειδικότερα, η θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων στη Θηβών δεν συνδέεται με τις γραμμές του Μετρό, ούτε εντάσσεται σε δίκτυο βασικών αξόνων κυκλοφορίας, από το οποίο να διέρχονται γραμμές κορμού των αστικών συγκοινωνιών. Μια επικείμενη νέα γραμμή λεωφορείου με αφετηρία το κέντρο της Αθήνας, δεν καλύπτει τις ανάγκες, μιας και η θέση, που συζητείται για τη χωροθέτηση, δεν έχει ζήτηση μητροπολιτικής εξυπηρέτησης από το σύνολο του Λεκανοπεδίου (πλην μέρους του Δυτικού ΠΣΠ), η δε μονομερής χωροθέτηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, δεν αναμένεται να συνοδευτεί και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Τα κριτήρια επιλογής θέσης για το κτίριο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ στις δυτικές υποβαθμισμένες περιοχές (Ελαιώνας), χωρίς νέα δόμηση και σε ανενεργές βιομηχανικές εγκαταστάσεις με επανάχρηση για χώρους γραφείων και με σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως, σύμφωνα και με τη μελέτη του Οργανισμού της Αθήνας για ζώνες καταλληλότητας, ενώ περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η περιοχή του Ελαιώνα, οι ζώνες, που προτείνονται, αφορούν στα τμήματα της Ιεράς Οδού και της λεωφόρου Καβάλας μέχρι την Κηφισού και την οδό Πειραιώς. Οι περιοχές αυτές διασφαλίζουν τα πρόσθετα και κρίσιμα κριτήρια εξυπηρέτησης, είτε από το δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς, είτε από πληθώρα συγκοινωνιακών γραμμών αστικών συγκοινωνιών. H θέση στις αποθήκες Κεράνη είναι έκκεντρη, απομακρυσμένη και δεν πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για μια μητροπολιτική χωροθέτηση δημόσιας διοίκησης.

Ορισμένες ουσιώδεις συνθήκες που πρέπει ενδελεχώς μεταξύ άλλων να διερευνηθούν είναι οι εξής:

(α) υφίσταται κυκλοφοριακή μελέτη για τις επιπτώσεις μιας τέτοιας μετακίνησης ; Όσοι ζουν ή έχουν περάσει από αυτές τις περιοχές γνωρίζουν τις σχετικές δυσκολίες

(β) τι γνωρίζουμε για την ενδεχόμενη ύπαρξη αμίαντου στο κτίριο ; Έχει η Γενική Διεύθυνση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας γνώμη για αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα ;

(γ) Τελευταίο θέμα, αλλά τουλάχιστον εξίσου σημαντικό. Τι θα γίνει με την εξυπηρέτηση των πολιτών ; Το Υπουργείο μας, ως Υπουργείο κοινωνικών θεμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζει απρόσκοπτη πρόσβαση, τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στα ΑμεΑ. Βέβαια, όπως ήδη είναι γνωστό, ένα βασικό επιχείρημα που ακούγεται είναι ότι, μια τέτοια μετακίνηση θα “ανακουφίσει” το Υπουργείο από τις κάθε είδους κοινωνικές αντιδράσεις, διαδηλώσεις κλπ. Φυσικά. Τι το θέλουμε το κοινό; Εμείς εδώ εργαζόμαστε για να καλύψουμε τον προβλεπόμενο ημερήσιο όγκο χαρτιού

Εν κατακλείδι:

Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια για μια τέτοια μεταστέγαση;

(α) Η εξυπηρέτηση των πολιτών;

(β) Η διευκόλυνση των εργαζομένων στο Υπουργείο; ή

(γ) Τα οικονομικά οφέλη ;

Η απάντηση θα μπορούσε να είναι το (γ) και θα μπορούσαμε λόγω των δυσμενών συγκυριών να το αποδεχθούμε. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι το πιθανό οικονομικό όφελος δεν υπολογίζεται στενά μόνο από λειτουργικά έξοδα κτηρίου (ενοίκιο κλπ). Προσμετρώνται παράγοντες όπως η πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την μετακίνηση από και προς το νέο κτήριο ή οι χαμένες εργατοώρες στον δρόμο ( για εμάς αλλά και για τους πολίτες) ;

Το κτήριο επί της οδού Θηβών 196-198 στο δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, γνωστό και ως «ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΕΡΑΝΗ», προορίζονταν εκτός άλλων να στεγάσει τα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και τον Ε.Ο.Τ.

Το ως άνω κτήριο, από «γυμνός σκελετός», μετασκευάσθηκε σε κτήριο Επιτελικής Δημόσιας Διοίκησης – κτίριο Υπουργείων, με ευθύνη της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ).

Δεδομένου ότι οι εργασίες που αφορούσαν στη στατική ενίσχυση του κτηρίου, έχουν ολοκληρωθεί ήδη από το έτος 1999, καθίσταται επιτακτικά αναγκαίο:

•Να γνωστοποιηθεί το πόρισμα της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου, καθώς και τα πορίσματα κάθε άλλης Επιτροπής που πραγματοποίησε τμηματικές ή οριστικές παραλαβές των επεμβάσεων στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου των «Καπναποθηκών Κεράνη».

•Να καταστεί ευρέως γνωστό το αντίγραφο του αρχικού συμβολαίου αγοράς του ακινήτου καθώς και αντίγραφα κάθε τροποποιητικής πράξης επί του αρχικού συμβολαίου, με τις εξ αυτών προβλεπόμενες εργασίες για την παράδοση του κτιρίου ως «έτοιμου τελικού προϊόντος», το οποίο προοριζόταν να στεγάσει αρχικά το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και μετέπειτα τα Υπουργεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού, προκειμένου να καταστούν σαφή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεμβάσεων ενίσχυσης και διαρρύθμισης στο εν λόγω κτήριο.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Το απευκταίο σχέδιο της μεταστέγασης των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στο κτήριο των καπναποθηκών του ΚΕΡΑΝΗ στο Ρέντη, το σύνολο των συναδέλφων μας αλλά και όλων των καθύλην αρμοδίων ιθυνόντων, διατυπώνουν ένα ξεκάθαρο ΟΧΙ.

Κανείς δεν μπορεί να μας εξαναγκάσει να πάμε σ’ ένα κτήριο, που πιο μπροστά, το έχουν απορρίψει για τη μεταστέγασή τους, τουλάχιστον δύο Υπουργείων (ΥΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού) για λόγους που άπτονται της στατικότητάς του, των διαφόρων μειζόνων πολεοδομικών ζητημάτων,που αντιμετωπίζει και κυρίως του αμιάντου που περιέχει !

Αυτά έχουν καταγγελθεί, τουλάχιστον, από τη μεριά των αρμόδιων φορέων των Υπουργείων, που απέρριψαν τη μεταστέγασή τους εκεί και που κανείς υπεύθυνος, μέχρι σήμερα, δεν έχει διαψεύσει ! Ταυτόχρονα, η δυσκολία πρόσβασης προς το κτίριο αυτό, που θα έχουν τις ώρες αιχμής, τόσο οι συνάδελφοί μας, όσο και οι συναλλασσόμενοι δημιουργούν, ευλόγως, ακόμα περισσότερα ερωτηματικά, για τους πραγματικούς λόγους που υπάρχουν πίσω από αυτή τη φερόμενη εσπευσμένη μεταστέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου.


 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top