Menu
RSS
Επικεφαλίδες:

Δουλειά μέχρι τα 70!!

Δουλειά μέχρι τα 70!!

Oριο συνταξιοδότησης στα 70 χρόνια προβλέπει η «Πράσινη Βίβλος» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Πηγή: Express.gr 16/10/10-07:37

 

(Σημ¨: Οι Πράσινες Βίβλοι που δημοσιεύονται από την Επιτροπή είναι έγγραφα που34349_1254832545948_1683619531_498866_4947798_n

αποσκοπούν στην προώθηση του προβληματισμού και στην έναρξη διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίσυγκεκριμένου θέματος (π.χ. κοινωνική πολιτική, ενιαίο νόμισμα, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.). Οι διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια Πράσινης Βίβλου μπορούν στη συνέχεια να αποτελέσουν το έναυσμα της έκδοσης Λευκής Βίβλου προκειμένου να μετατραπούν οι καρποί του προβληματισμού σε συγκεκριμένα μέτρα κοινοτικής δράσης. Πηγή :ΓΛΩΣΣAPIO «Όργανα, πολιτικές και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 2000)

ΣTIΣ 15 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία δημόσιας διαβούλευσης του προσχεδίου του κειμένου της «Πράσινης Βίβλου» που αφορά........
γενικές κατευθύνσεις σε ασφαλιστικά ζητήματα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Eνωσης. Η κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 70 έτη. Κατόπιν της διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις προς υιοθέτηση.
 
 

Συγκεκριμένα, στο κείμενο της διαβούλευσης αναφέρεται ο όρος «αυτοματοποιημένη» αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ανάλογα με την αντίστοιχη αύξηση στο προσδόκιμο ζωής αλλά και τη δημοσιονομική κατάσταση. Πρακτικά αυτό σημαίνει σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα κράτη - μέλη ώστε να προσεγγίσει τα 70 έτη!

 
 

Στόχος της Κομισιόν –αλλά και του Συμβουλίου, που έδωσε στην Επιτροπή την εντολή για την επεξεργασία της Πράσινης Βίβλου– είναι το ασφαλιστικό να πάψει να είναι κατά το δυνατόν πολιτικό ζήτημα στην κάθε χώρα, με τις αντίστοιχες κοινωνικές αντιδράσεις και εκρήξεις, και να καταστεί τμήμα του Κοινοτικού Δικαίου. Η Κομισιόν ασκεί ασφυκτικές πολιτικές πιέσεις για περαιτέρω «ψαλίδισμα» των συντάξεων, δημιουργία συνθηκών εργασίας μέχρι τα βαθιά γεράματα, βραχυπρόθεσμη αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67, τοποθετώντας το ηλικιακό όριο εξόδου προς τη σύνταξη ακόμη και στα 70 έτη από την επόμενη δεκαετία και μετά.

 
 

Oπως σημειώνει η Κομισιόν, «ο βαθμός της δημοσιονομικής επιδείνωσης μετά την κρίση ισούται με την κατάργηση 20 ετών δημοσιονομικής εξυγίανσης, υποδεικνύοντας πως οι δημοσιονομικές πιέσεις θα είναι εξαιρετικά ισχυρές την επόμενη δεκαετία. Επιπλέον, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κρίση θα επιφέρει περαιτέρω πίεση στις δημόσιες δαπάνες για συντάξεις μακροπρόθεσμα, διότι η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να είναι σημαντικά χαμηλότερη κι υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα ως προς το πότε και σε ποιο βαθμό η πρότερη δυνατότητα ανάπτυξης της Eνωσης θα επανακάμψει».

 
 

Λόγω κρίσης….

 
 

Η ανάγκη δημιουργίας της νέας «Πράσινης Βίβλου» προέκυψε μέσα από τις πρόσφατες εξελίξεις αφού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο προσχέδιό της, «η πρόσφατη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση επιδείνωσε και επέτεινε τις συνέπειες της ισχυρής τάσης για γήρανση του πληθυσμού. Τα προβλήματα στην οικονομική ανάπτυξη κατέστησαν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη προσαρμογής των συνταξιοδοτικών πρακτικών και του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες θεμελιώνουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα».

 

Χαρακτηριστικά, στο προσχέδιο της νέας «Πράσινης Βίβλου» αναφέρεται ότι «η κρίση θα έχει επίσης σοβαρές επιπτώσεις και στις μελλοντικές συντάξεις, διότι πολλοί εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους και θα είναι άνεργοι για κάποιο χρονικό διάστημα, ενώ άλλοι θα αναγκαστούν να δεχτούν μείωση των αποδοχών τους ή λιγότερες ώρες εργασίας».

 

Μάλιστα στους συνοδευτικούς πίνακες του προσχεδίου της «Πράσινης Βίβλου» επισυνάπτονται πίνακες οι οποίοι εμπεριέχουν σενάρια με το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης να βρίσκεται είτε στο 67ο είτε ακόμη και στο 70ό έτος της ηλικίας. Επίσης, στο προσχέδιο της νέας «Πράσινης Βίβλου», πέραν του παράγοντα «κρίση», γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τη δημογραφική πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ευρώπη από το 2012 και μετά. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο ενεργός πληθυσμός της Ευρώπης θα αρχίσει να συρρικνώνεται από το 2012 και μετά.

 

Αργυρώ Μαυρούλη

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top