Menu
RSS
Επικεφαλίδες:

Οι αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων (15.11.2014) και το ερώτημα, αν οι συνδικαλιστικές μας ηγεσίες θέλουν να δώσουν τη μάχη

00bw053bqr3

Αναμφισβήτητα είναι ορθές οι θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για το σχέδιο τροποποίησης του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ειδικά ως προς τις επισημάνσεις για τις διατάξεις της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που, όπως εύστοχα αναφέρεται, οδηγούν στη δραματική φαλκίδευση των δικαιωμάτων των οφειλετών των Τραπεζών, την ενίσχυση των προνομίων των Τραπεζών και τον περιορισμό των εν γένει δικαιωμάτων εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλιστικών οργανισμών και εγχειρόγραφων δανειστών.

Είναι όμως ορθή και η απόφασή της για τριήμερη προειδοποιητική αποχή;

Κατά την άποψη μας όχι: Αφενός γιατί οι “τριήμερες” αποχές έχουν αποδειχθεί αλυσιτελείς (εδώ οι .....

δικαστές που στο κάτω – κάτω τους έχουν και...."ανάγκη" χρειάστηκε να απέχουν πάνω από τρεις μήνες για να εισακουστούν τα αιτήματά τους), αφετέρου γιατί δεν λαμβάνει υπόψη της την κατάσταση της πλειοψηφίας των μαχόμενων δικηγόρων, η οποία ας μην ξεχνάμε έχει διαμορφωθεί και με ευθύνη των συνδικαλιστικών μας ηγεσιών που λ.χ. δεν θυμήθηκαν να πουν ούτε μια λέξη για τη ληστρική φορολόγησή μας με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ επί πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος.

Αντιθέτως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, έστω και καθυστερημένα, η απόφασή της για συνέντευξη τύπου και Συνάντηση με τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων . Το ερώτημα όμως που πρέπει σοβαρά να μας απασχολήσει είναι αν θέλουν πράγματι (οι συνδικαλιστικές μας ηγεσίες) να δώσουν τη μάχη για να μην περάσει ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.

Γιατί, αν ναι, υπάρχουν και άλλες μορφές πάλης που κατά καιρούς έχουν προταθεί στις ολομέλειες, όπως η“επίσχεση” από τους συλλόγους του παρακρατούμενου φόρου, το κλείσιμο των συλλόγων (που άλλωστε με δικά μας έξοδα λειτουργούν ως φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί του ελληνικού δημοσίου) η παραίτηση των Δ.Σ. όλων των συλλόγων, δηλαδή μορφές πάλης, οι οποίες είναι μεν πιο ρηξικέλευθες, σίγουρα όμως μπορεί να αποδειχθούν πιο αποτελεσματικές! Αλλιώς ας μείνουμε στις “τριήμερες”προειδοποιητικές αποχές, μετά σε "κυλιόμενες"....μέχρι να ξεχαστεί το θέμα του νέου κώδικα και εμείς βεβαίως να ξεχάσουμε ....τον πόνο μας και τις δικασίμους που χάσαμε...!!!!

Αντιγράφουμε την ανακοίνωση της Συντονιστικής από την ιστοσελίδα του Δ.Σ. Λάρισας

 

Αποφάσεις Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων 15.11.2014

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2014

Αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας κατά την έκτακτη συνεδρίαση της στις 15/11/2014-Τριήμερη αποχή από Τετάρτη 19/11/2014 έως και Παρασκευή 21/11/2014

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας συνεδρίασε σήμερα έκτακτα μετά την αιφνίδια κατάθεση του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης,  χθες στη Βουλή.

Από την ανάγνωση του εν λόγω νομοσχεδίου καθίσταται -δυστυχώς- σαφές ότι η εξαγγελία περί διαλόγου με τη νομική κοινότητα (δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές) ήταν άκρως προσχηματική.

Αγνοήθηκαν πλήρως οι εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις επί των άρθρων του σχεδίου του ΚΠΔ, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και γνωστοποιηθεί -ήδη τον Αύγουστο- από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Παραγνωρίστηκε η ομόφωνη σχεδόν απόφαση της Διοικητικής Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι -στην πλειονότητά τους- ατυχείς και σε κάθε περίπτωση απρόσφορες προς επίτευξη των σκοπών που τις συνοδεύουν. Δεν ελήφθησαν υπόψη οι ανάλογου περιεχομένου αποφάσεις των διοικητικών Ολομελειών των μεγάλων Δικαστηρίων της χώρας.

Είναι δε γνωστό ότι στο σχέδιο τροποποίησης του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εισάγονται διατάξεις, με τις οποίες:

α) Επανακαθορίζεται το σύνολο των ρυθμίσεων, αλλά και της όλης φιλοσοφίας της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με δραματική φαλκίδευση των δικαιωμάτων των οφειλετών των Τραπεζών, ιδίως αναφορικά με τα ζητήματα πλειστηριασμών ακινήτων και την ενίσχυση των προνομίων των Τραπεζών και τον περιορισμό των εν γένει δικαιωμάτων εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλιστικών οργανισμών, εγχειρόγραφων δανειστών, υπέρ των προνομίων των εμπραγμάτων προνομιούχων, ήτοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για ρυθμίσεις που έρχονται σε συνέχεια σειράς βαρύτατα δυσμενών μέτρων κατά της μικρής και μεσαίας τάξης ή της μικρής ιδιοκτησίας.

β) Καταργείται η εμμάρτυρη απόδειξη, με αποτέλεσμα να καθίσταται άνευ ουσιαστικού περιεχομένου η αποδεικτική διαδικασία και να αναιρείται κάθε έννοια δίκαιης δίκης.

γ) Διατηρείται η καταβολή εξοντωτικών παραβόλων και η επέκταση του αγωγόσημου, που έχουν οδηγήσει σε οιονεί αρνησιδικία, ενόψει της δραματικής οικονομικής κατάστασης των πολιτών.

Είναι ευνόητο ότι η κατά ως άνω αδιάλλακτη στάση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης συνιστά απρόκλητη επίθεση όχι μόνον κατά της νομικής κοινότητας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, η οποία συνεχίζει να βάλλεται. Ουσιαστική στόχευση των ρυθμίσεων δεν είναι η ορθή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης , αλλά η εξυπηρέτηση συμφερόντων των Τραπεζών.

Η νομική κοινότητα ομονοεί ότι εν λόγω νομοσχέδιο όχι μόνον δεν συμβάλλει στην επιτάχυνση της πολιτικής δίκης, αλλά αντίθετα επιτείνει στην επιβράδυνση της πολιτικής δίκης. Θα προκαλέσει στην πράξη σοβαρά προβλήματα εφαρμογής, ανασφάλεια δικαίου και εν τέλει έλλειμμα δικαιοσύνης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων αποφάσισε ομόφωνα:

1.  Προειδοποιητική αποχή από τα καθήκοντα των δικηγόρων, από την Τετάρτη 19.11.2014 έως και την Παρασκευή 21.11.2014. 

2.    Ταυτόχρονη συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων κάθε Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας την Τρίτη 18.11.2014.

3.     Συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 19.11.2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ, με πρόσκληση  σε συμμετοχή των εκπροσώπων των Ενώσεων των δικαστικών λειτουργών και των κοινωνικών φορέων (όπως ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΒΕ, ΤΕΕ, Επιμελητήρια, Σύλλογοι συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών κ.α) για την ανάπτυξη των θέσεών μας επί του επίμαχου σχεδίου ΚΠολΔ.

 4.     Συνάντηση με τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων για την επεξήγηση των θέσεών μας επί του εν λόγω σχεδίου ΚΠΔ.

5.   Σύγκληση έκτακτης Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων την Παρασκευή 21.11.2014, στις 12 το μεσημέρι, στα γραφεία του ΔΣΑ.

Το πλαίσιο της χορήγησης αδειών έχει ως εξής:

  • Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
  • Κρατούμενοι (Ποινικά)
  • Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
  • Παραγραφές – Προθεσμίες
  • Αναστολές πλειστηριασμών
  • Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών-Συζήτηση υποθέσεων όπου έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή
  • Για τις ποινικές υποθέσεις στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί εξαετία σε αʼ βαθμό και επταετία σε βʼ βαθμό .
  • Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση

  • στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου
  • να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Για το κλείσιμο των φακέλων θα εκδοθεί χωριστή ανακοίνωση.

Συνημμένο: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΠΟΛΔ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top