Menu
RSS
Επικεφαλίδες:

Δ.Σ Κιλκίς και Σερρών :Δεν αποτελεί την επίσημη θέση της Ολομέλειας το συμπέρασμα της αναλογιστικής μελέτης

Αναδημοσιεύουμε από τη σελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών στο fb:

Επιστολή στον Πρόεδρο της Ολομέλειας , της Προέδρου του Δ.Σ. Κιλκίς , την οποία προσυπογράφει και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Σερρών .

"Κιλκίς, 4 Μαρτίου 2016

Κύριε Πρόεδρε,
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 2/3/2016, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την ανάρτηση της αναλογιστικής μελέτης στο site της Ολομέλειας με τη ρητή επισήμανση ότι ΔΕΝ αποτελεί την επίσημη θέση της.
Βεβαίως, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι, σε αντίθεση με την κατηγορηματική σας δήλωση περί των ανωτέρω, στο δελτίο τύπου της Ολομέλειας της ίδιας................................................

ημέρας αναφέρονται τα εξής:
«Με την αναλογιστική μελέτη αναδεικνύεται η βιωσιμότητα του κλάδου ασφάλισης Νομικών για επόμενα 20 και πλέον έτη, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης εξισορρόπησης των εισφορών-παροχών μεταξύ των παλαιών (προ της 1-1-1993) και νέων ασφαλισμένων».
«Σε κάθε περίπτωση βασικά στοιχεία μιας πρότασης, που θα ερείδεται στο παραπάνω πόρισμα της αναλογιστικής μελέτης είναι η εξασφάλιση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, η ισότητα των μελών και η ανταποδοτικότητα εισφορών – παροχών».
«Κατόπιν τούτων, η Ολομέλεια υιοθέτησε την εισήγηση του προέδρου και αποφάσισε: Αποστολή των συμπερασμάτων-θέσεων και προτάσεων- στους θεσμούς με στόχο την αποδόμηση των θέσεων του προσχεδίου και την αντίστοιχη υπόδειξη ορθολογικών και δίκαιων επιλογών».
Όπως είναι προφανές, τα παραπάνω δεν συνάδουν με την «άποψη» της Ολομέλειας, όπως αυτή διατυπώθηκε ρητά από εσάς Κύριε Πρόεδρε, ότι η αναλογιστική μελέτη δεν αποτελεί την επίσημη θέση της Ολομέλειας, πολλώ δε μάλλον η αποστολή της αναλογιστικής μελέτης στους θεσμούς, με την ταυτόχρονη μάλιστα υπόδειξη συγκεκριμένων-περιορισμένων επιλογών, δημιουργεί την εντύπωση ότι αποτελεί την πλέον επίσημη αποδοχή από την πλευρά μας της αναλογιστικής μελέτης, ως έχει.

Ειδικότερα, δεν είναι δυνατόν να προβάλλεται ως το πιο θετικό σενάριο η διατήρηση του ισχύοντος ασφαλιστικού συστήματος, με την εξίσωση των εισφορών των παλαιών με εκείνες των νέων, όταν όλοι εμείς γνωρίζουμε ότι αυτό:
- έχει ήδη οδηγήσει σε απόγνωση τη συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων, οι οποίοι έχουν καταστεί οφειλέτες απέναντι στο Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.-Τ.Ε.Α.Δ.
- η υποχρεωτική άνοδος στην 3η ασφαλιστική κατηγορία και η ταυτόχρονη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2015, είναι βέβαιο θα οδηγήσει ακόμη περισσότερους δικηγόρους να καταγραφούν ως οφειλέτες στο Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.-Τ.Ε.Α.Δ.
- σε βάθος χρόνου, η προοδευτική αύξηση των ποσών των ασφαλιστικών εισφορών, με μαθηματική ακρίβεια θα εξαναγκάσει μεγάλο αριθμό συναδέλφων να εξέλθει από το επάγγελμα, όπως έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο ορατό.
- συνεχώς αποδυναμώνει την εισπραξιμότητα του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.-Τ.Ε.Α.Δ., με αποτέλεσμα να μειώνονται τα έσοδά του και να καθίσταται μη βιώσιμο.

Όλες αυτές οι ανησυχίες μας προκύπτουν αναμφισβήτητα από τα στοιχεία των Δικηγορικών Συλλόγων μας, σχετικά με τη μη πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών των μελών μας.
Όταν, λοιπόν, η δεινή πραγματικότητα είναι αυτή, ούτε μας ικανοποιεί ούτε μας καθησυχάζει το βασικό επιχείρημα της αναλογιστικής μελέτης περί εισπραξιμότητας συνεχώς αυξανόμενης, από το 58% που είναι σήμερα μέχρι το 95%. Το επιχείρημα αυτό δεν ισχύει ούτε μπορεί να ισχύσει με τα σημερινά δεδομένα, όπως αυτά έχουν παγιωθεί, γι' αυτό και δεν μπορεί να αποτελέσει το θεμελιώδη λίθο για να οικοδομηθεί μία αναλογιστική μελέτη, η οποία θα έπρεπε ενδεχομένως να έχει ως επιπρόσθετη παράμετρο τη φθίνουσα εισπραξιμότητα.
Περαιτέρω, σε πρόσφατη Ολομέλεια μας δόθηκε πίνακας σύγκρισης ασφαλιστικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δη στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Νορβηγία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, χώρες στις οποίες υπάρχει σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα. Ενδεχομένως, λοιπόν, θα έπρεπε η αναλογιστική μελέτη να συμπληρωθεί με ένα τέτοιου είδους σενάριο εναλλακτικά.
Σε κάθε περίπτωση και δεδομένου ότι δεν έχουμε εξειδικευμένες οικονομοτεχνικές γνώσεις περιοριζόμαστε στη διατύπωση των προβληματισμών μας, εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία μας για το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος και εκπροσωπώντας όχι τον εαυτό μας αλλά το σύνολο των συναδέλφων.
Θεωρούμε, λοιπόν, ότι υφίσταται η ανάγκη να διορθωθεί το δελτίο τύπου με τη ρητή επισήμανση ότι η αναλογιστική μελέτη με τη συγκεκριμένη μορφή ΔΕΝ αποτελεί την επίσημη θέση της Ολομέλειας και, σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι έγινε κοινά αποδεκτό και δηλώθηκε από εσάς Κύριε Πρόεδρε ότι χρήζει συμπλήρωσης, να μην αποσταλεί στους θεσμούς ως έχει, παρά μόνο αφού συμπληρωθεί και ολοκληρωθεί κατά τα προαναφερόμενα " .

Η Πρόεδρος
Ευρώπη Αρτόγλου

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top